«Εισαγωγή στην Ψυχαναλυτική Θεωρία Ομάδας»

Υπεύθυνος: Ομότιμος Καθηγητής Κλήμης Ναυρίδης

2018-2019

4ο Εξάμηνο   

 

 

1ο Μάθημα, Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, Εισαγωγικά – Προγραμματισμός

ΔιδάσκωνΚ. Ναυρίδης

2ο Μάθημα, Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, S. Freud, Τοτέμ και Ταμπού (1912),

Διδάσκων: Η. Λιακόπουλος

3ο Μάθημα, Παρασκευή 12/10/18, S. Freud, Ψυχολογία των Μαζών και Ανάλυση του  Εγώ (1921)

Διδάσκων: Η. Λιακόπουλος         

4ο Μάθημα, Παρασκευή 26/10/18, Για την έννοια του ναρκισσισμού των μικροδιαφορών (S. Freud, 1930)

Διδάσκουσα: Α. Τόλιου

5ο Μάθημα, Δευτέρα 6/11/18, W. R. Bion: Εισαγωγή, Βασική Ομάδα, Ομάδα Έργου     

Διδάσκων: Δ. Κυριαζής

6ο Μάθημα, Δευτέρα 13/11/18, W. R. Bion: Βασικές Υποθέσεις (Basic Assumptions),  Πρωτο-νοητικό Σύστημα (Protomental System) 

Διδάσκων: Δ. Κυριαζής

7ο Μάθημα, Δευτέρα 20/11/18, S. H. Foulkes: Εισαγωγή, Ομαδική Μήτρα, ΣυνήχησηMirroring,

Διδάσκουσα: Μ. Κοκκώση

8ο Μάθημα, Δευτέρα 27/11/18, S. H. Foulkes: Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία,

ΔιδάσκουσαΜ. Κοκκώση

9ο Μάθημα, Δευτέρα 11/12/18, Για τον Foulkes, την θεωρία του και επίγονοι (F. Dalal ,Μ. Pines κ.α.),

ΔιδάσκουσαΜ. Κοκκώση

10ο Μάθημα, Δευτέρα 7/1/19, E. Pichon-Rivière: Εισαγωγή, η Εσωτερική Ομάδα,το Φερέφωνο,

 Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

11ο Μάθημα, Δευτέρα 21/1/19, E. Pichon-Rivière: Το Αναδυόμενο, η Θεωρία των τριών D, Gruppo Operativo,

 Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

12ο Μάθημα, Δευτέρα 4/2/19, J. Bleger: Το Ομαδικό Πλαίσιο και η Ομάδα ως  Θεσμός,

Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

 5ο Εξάμηνο

 

1ο Μάθημα, Παρασκευή 23/2/19, J.-B. Pontalis: H μικρή ομάδα ως ψυχικό   αντικείμενο

Διδάσκουσα: Ε. Καλλιτεράκη

2ο Μάθημα, Παρασκευή 2/3/19, P. Aulagnier-Castoriadis: Για τις έννοιες του εικονογράμματος και του ναρκισσιστικού συμβολαίου (pictogramme, contract narcissique),

 Διδάσκων: Μ. Πέτρου

3ο Μάθημα, Δευτέρα 12/3/19, D. Anzieu: Το Εγώ-δέρμα και η Ομαδική Αυταπάτη  

 Διδάσκουσα: Ε. Καλλιτεράκη

4ο Μάθημα, Δευτέρα 23/4/19, R. Kaës: Το Ομαδικό Ψυχικό Όργανο

Διδάσκων: Μ. Πέτρου

5ο Μάθημα, Δευτέρα 30/4/19, Τα όνειρα στις ομάδες  

Διδάσκουσα: Ε. Καλλιτεράκη

6ο Μάθημα, Παρασκευή 4/5/19, R. Kaës: Οι Φορικές Λειτουργίες (φορέας-ομιλίας ,φορέας-ονείρου, κλπ.) 

Διδάσκων: Μ. Πέτρου

7ο Μάθημα, Δευτέρα 20/5/19, Οι αντιστάσεις σε ομάδα

Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

8ο  Μάθημα, Δευτέρα 3/6/19,  Η μεταβίβαση στις ομάδες  1.

Διδάσκων:   Σ. Στυλιανίδης

9ο Μάθημα, Δευτέρα 10/6/19,  Η μεταβίβαση στις ομάδες  2.

Διδάσκων:    Σ. Στυλιανίδης

10ο Μάθημα, Δευτέρα 18/6/19, R. Kaës: Ασυνείδητες Συμμαχίες, Σύμφωνα  Διάψευσης

Διδάσκων:    Μ. Πέτρου

11ο Μάθημα, Δευτέρα 25/6/19, Το αρνητικό στις ομάδες

Διδάσκουσα: Ε. Ιωάννοβιτς

12ο Μάθημα, Δευτέρα 9/7/19, Η Αντι-ομάδα (Μ. Nitsun)

Διδάσκουσα: Ε. Ιωάννοβιτς

13ο Μάθημα, Δευτέρα 15/7/19, Μυθοποιητική λειτουργία και ιδεολογία στις ομάδες (R. Kaës)

Διδάσκων: Κ. Ναυρίδης

      

6ο Εξάμηνο

 

Μάθημα 1ο   Δευτέρα 10/9/2018, Η μεγάλη ομάδα (The large group, Pat de Maré)

Διδάσκουσα: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

Μάθημα 2ο  Δευτέρα 24/9/2018, Η οικογενειακή ομάδα στη διασταύρωση του δια-γενεαλογικού με το θεσμικό

Διδάσκων: Κλήμης Ναυρίδης

Μάθημα 3ο  Δευτέρα 8/10/2018, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας 1.  

David Scharff and Jill Savege Scharff, Object  Relations Family Therapy. Chapter 1 Object Relations Therapy in context page 3-27.

Διδάσκουσα: Ευτυχία Καλλιτεράκη

Μάθημα 4ο  Δευτέρα 22/10/2018, Στοιχεία οικογενειακής ψυχοθεραπείας 2.

Sharff D.& Sharff J.S., Object relations family therapy,  Κεφ. 1&3.

Διδάσκουσα: Ειρήνη Ιωάννοβιτς

Μάθημα 5ο  Δευτέρα 5/11/2018, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους 1.

Scharff D. (2014). Aggression in Couples: an object  relation primer. In Scharff & Scharff, Psychoanalytic Couple Therapy, Karnac, pp 59-70.

Διδάσκουσα: Ελένη ΒεϊνόγλουΝέγρη

Μάθημα 6ο  Δευτέρα 19/11/2018, Στοιχεία θεραπείας ζεύγους 2.

Colman, W. (1993). Marriage as a Psychological Container. In: Ruszczynski, S., Psychotherapy with Couples, Theory and Practice at the Tavistock Institute of Marital Studies, Karnac, London, pp. 70–98.

Διδάσκουσα: Ελένη Βεϊνόγλου – Νέγρη

Μάθημα 7ο  Παρασκευή 7/12/2018, Τα μυστικά οικογένειας, (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκων: Ηλίας Λιακόπουλος

Μάθημα 8ο  Δευτέρα 17/12/2018, Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε οργανισμούς, (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκων: Κλήμης Ναυρίδης

Μάθημα 9ο  Δευτέρα 7/1/2019, Οι ψυχιατρικοί θεσμοί ως συγκρουσιακοί  οργανισμοί , (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκων: Στέλιος Στυλιανίδης

Μάθημα 10ο Παρασκευή 25/1/2019, Ομαδική ψυχοθεραπεία σε ψυχιατρικά πλαίσια, (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

Μάθημα 11ο Σάββατο 26/1/2019,   Το ζήτημα της συν-θεραπείας 1., (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

Μάθημα 12ο Σάββατο 26/1/2019,    Το πλαίσιο της συν-θεραπείας 2.

                                                         H Ανάλυση της Δια-μεταβίβασης (Kaës)  (η βιβλιογραφία θα ανακοινωθεί)

Διδάσκουσα: Αναστασία Τόλιου

Η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 90’ και όλα αρχίζουν στις 21.00’ μμ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νυμφαίου 4,  115 28 Αθήνα
Τηλ & Fax: 210 7718599
Υπεύθυνη Γραμματείας: Εύη Οικονομοπούλου
emails: [email protected]
[email protected]

Επιτροπή Ιστοσελίδας: Κατερίνα Βαλαβανίδη, Μαντώ Μαϊντά , Γιάννης Ακριβάκης,